شناسه : 162045965

جلسه ساماندهی ضایعات فروشی های یزد برگزارشد


به ریاست معاون برنامه ریزی وتوسعه فرمانداری یزد جلسه ساماندهی ضایعات فروشی های شهرستان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، به ریاست "علی احمدیان " معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری و برخی از مسئولین مربوطه جلسه ساماندهی ضایعات فروشی ها ی شهرستان در سالن ولایت فرمانداری یزد  برگزارشد و تصمیمات لازم در جهت ساماندهی آنها اتخاذ گردید .


آدرس کوتاه :