شناسه : 696177

جلسه ساماندهي فروشندگان ضايعات در سطح شهر يزد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ،در جلسه اي با حضور حسين عسكرزاده معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري وتني چند از مسئولين در محل فرمانداري تشكيل شد در خصوص ساماندهي فروشنگان ضايعات در سطح شهر يزد تصميم گيري شد.

حسين عسكرزاده در اين جلسه گفت: در طرح ساماندهي فروشندگان ضايعات كليه واحدهايي كه مشغول به فعاليت در اين زمينه مي باشند بايد شناسايي شوند و با اخذ پروانه فعاليت خود را به صورت قانوني دنبال نمايند كه در اين رابطه تا كنون با همكاري دستگاههاي مختلف اجرايي اقدامات خوبي انجام شده است.

معاون سياسي و اجتماعي فرماندار افزود:خريد و فروش ضايعات به عنوان يكي از مشاغل مزاحم شهري معرفي مي شود و مي توانند با رشد بي رويه تبعات اجتماعي ، سياسي بسيار خطرناكي را براي شهر و مردم در پي داشته باشد كه در اين زمينه بايد نظارت و كنترل بيشتري بر اين واحدها صورت پذيرد.

عسكرزاده با تأكيد به اينكه طرح ساماندهي فروشندگان ضايعات بيد در اولويت مسئولان شهر و استان مي باشد خاطرنشان كرد با افرادي كه همكاري لازم در اجراي اين طرح را نداشته باشند و امتناع ورزند به شدت برخورد قانوني خواهد شد.

مقرر گرديد شيوه نامه اجرايي مراحل اخذ مجوز فعاليت در زمينه بازيافت مواد تهيه و پس از بررسي و اظهار نظر دستگاههاي ذيربط اجرايي گردد.

همچنين سازمان پسماند شهرداري موظف شد تا پيگري هاي لازم در جهت تأمين مكان مورد نياز براي اسقرار واحدهاي بازيافت به عمل آورد.

آدرس کوتاه :