شناسه : 135226520

جلسه ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه برگزار شد


جلسه ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه با حضور سرپرست فرمانداري ، جعفري معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي و ساير اعضاي جلسه در محل فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در اين جلسه بر ضرورت ساماندهي اشتغال اتباع بيگانه و تعداد فرصتهاي شغلي مورد نياز اتباع بيگانه در زمينه مشاغل 52 گانه مجاز تأكيد و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف شد در اين زمينه برنامه ريزي هاي هدفمند خود را داشته باشد.


آدرس کوتاه :