شناسه : 154087574

جلسه زكات فطره شهرستان يزد برگزار شد


با حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي فرماندار واعضاي كارگروه نظارت برجمع آوري زكات جلسه زكات فطره شهرستان يزد برگزار شد .

با حضور معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي فرماندار واعضاي كارگروه نظارت برجمع آوري زكات جلسه زكات فطره شهرستان يزد برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد در اين جلسه محمد علي جعفري ، معاون سیاسی، امنيتي و اجتماعی فرمانداربيان كرد: جلسات مربوط به كارگروه زكات فطره  بيش از 3 سال است كه در فرمانداري تشكيل مي‌شود و هر سال بر تجربيات اجرايي كار افزوده شده و اصلاحات مورد نياز انجام شده است به نحوي كه برنامه جمع‌آوري زكات فطره سال گذشته رضايت بخش بود و اميدواريم در سال جاري نيز دستگاه‌هاي ذيربط كليه ظرفيت‌هاي خود را به‌كار گيرند تا برنامه مذكور به نحو احسن در سطح شهرستان برگزار گردد.

وي در ادامه افزود: با عنايت به صورت‌جلسه آسيب‌شناسي برنامه‌هاي اجرايي كارگروه نظارت بر جمع‌آوري زكات فطره كه بعد از ماه مبارك رمضان سال گذشته برگزار شده بود نقاط قوت و ضعف برنامه مذكور در سال قبل مورد بررسي و بازبيني قرار گرفت .

 سپس ساير اعضاي جلسه نكات قابل توجه، نقطه‌نظر و پيشنهاد‌هاي خود را براي تسهيل و هر چه بهتر برگزارشدن برنامه جمع‌آوري زكات فطره مطرح نمودند.

 
آدرس کوتاه :