شناسه : 697240

جلسه ثبت وقايع حياتي با حضور فرماندار تشكيل شد.


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

جلسه ثبت وقايع حياتي ساعت 8:15 روز دوشنبه مورخ 25/5/89 در خصوص بررسي مسائل پيش روي اين طرح و واكاوي اقدامات انجام شده در محل دفتر فرماندار يزد برگزار شد.

در پايان اين جلسه كه مسئولاني چون رييس اداره ثبت و احوال شهرستان يزد ،  معاونت دانشگاه علوم پزشكي و بخشدار مركزي يزد حضور داشتند با اهداي تقدير نامه از سوي فرماندار

و رييس ثبت احوال يزد از زحمات دست اندر كاران طرح تقدير و تشكر بعمل آمد. 

          

آدرس کوتاه :