شناسه : 158030659

جلسه بررسی مشکلات ترافیکی محله مسجد جامع برگزار شد


فرماندار یزد، طی جلسه ای با اهالی محله زیر بازارچه سید طاووس و بازارچه صراف ها در محل مسجد کرباسی واقع در بافت تاریخی، مشکلات ترافیکی محله مسجد جامع را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، پیرو بند 4 صورتجلسه بررسی مشکلات ترافیکی محله مسجد جامع ، جلسه ای با حضور فرماندار، نماینده دستگاه های مرتبط و ساکنین و مالکین و کسبه محله زیر بازارچه سید طاووس و بازارچه صراف ها، شامگاه 20/7/98 در محل مسجد کرباسی واقع در بافت تاریخی انجام گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.


آدرس کوتاه :