شناسه : 154475965

جلسه بررسي مشكلات مالياتي اتحاديه ها و اصناف يزد برگزار شد


با حضور فرماندار يزد ومدیر کل امور مالیاتی استان ونمايندگان برخي ازاتحاديه ها واعضاي اتاق اصناف شهرستان جلسه مسائل و مشكلات مالياتي اتحاديه ها و اصناف در محل فرمانداري يزد برگزار شد.

با حضور فرماندار يزد ومدیر کل امور مالیاتی استان ونمايندگان برخي ازاتحاديه ها واعضاي اتاق اصناف شهرستان  جلسه مسائل و مشكلات مالياتي اتحاديه ها و اصناف در محل فرمانداري يزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد:"سيد محمد رستگاري" فرمانداردر اين جلسه گفت: هدف ما ازتشكيل  این جلسات، بوجود آوردن تعامل وشرایط بهتر برای مسایل و مشکلات مالیاتی اصناف شهرستان با توجه به شرايط بازار مي باشد.

منوچهراسدي، مدیر کل امور مالیاتی استان يزد در اين جلسه به تشریح سیاست‌های سازمان امور مالیاتی کشوراز جمله تعامل با مودیان پرداخت و افزود:
تعامل با مودیان و اصناف از اولویت های اصلی سازمان و اداره کل امور مالیاتی استان است و در این راستا، از برگزاری جلسات هم اندیشی در راستای رفع مشکلات صاحبان مشاغل استقبال می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان در بخش ديگري از سخنانش گفت : رویکرد اداره کل امور مالیاتی گسترش اعتماد بین اداره کل و اتحادیه ها و اصناف است و با اعتماد به نظر آنهاعمل خواهد شد.

 

 


آدرس کوتاه :