شناسه : 697250

جلسه بررسي عملكرد كتابخانه هاي شهرستان يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد...

جلسه بررسي عملكرد ، مشكلات و برنامه هاي كتابخانه هاي شهرستان يزد 8:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 27/5/89 در دفتر فرماندار يزد برگزار شد و موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار

گرفت.

آقاي ميروكيلي شهردار يزد و آقاي مطهريان عضو شوراي اسلامي شهر يزد و چند تن ديگر از مسئولين نيز در اين جلسه حضور داشتند .

                                                                                                                                                                                 

آدرس کوتاه :