شناسه : 127301973
به ریاست معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار یزد؛

جلسه با سازمانهاي مردم نهاد فعال در حوزه پيشگيري از اعتياد تشکیل شد


جلسه با سازمانهاي مردم نهاد فعال در حوزه پيشگيري از اعتياد به ریاست «محمد علی جعفری» معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری و با حضور جمعي از تشكلهاي فعال در اين حوزه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، «محمد علی جعفری» در جلسه ضمن تبيين اهداف وجودي شوراي هماهنگي مبازره با مواد مخدر و محورهاي فعاليت اين شورا محور پيشگيري را مهمتر و  محوري تر عنوان نمود و  به نقش  ارزشمند سازمانهاي مردم نهاد در اين محور كليدي از مبازره با معضل اعتياد ، اشاره كرد.

 در ادامه مسئولان سازمانهاي مردم نهاد به بيان بخشي از فعاليتهاي حمايتي و مهارتي خود در خصوص فرزندان و همسران خانواده هاي داراي سرپرست معتاد پرداختند و موانع و مشكلات و كمبودهايي كه در اين زمينه علي الخصوص در مناطق حاشيه نشين شهر يزد با آن مواجه بود ه اند را مطرح و پس  از تبادل نظر قرار شد ضمن استفاده از ظرفيت هاي دستگاه هاي دولتي براي آموزش مهارت هاي شغلي به متقاضيان براي هم افزاييي سمن هاي همگن با هم همكاري و تبادل تجربيات داشته باشند.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری یزد با بیان اینکه تشكيل اتاق فكر يا خانه سمنها اقدام خوبي است كه منجر به بارش افكار و بهره گيري انديشه درعمل مي شود، خاطرنشان کرد: لازم است  برنامه ريزي منظم براي برگزاري چنين جلساتي انجام شود تا علاوه بر شناخت ضعف و معايب كار به شناخت كافي نسبت به ظرفيتها و توانمنديهاي يكديگر نيز دست يابيم و از تجارب موفق بهره مند شويم.


آدرس کوتاه :