شناسه : 158752255
به ریاست فرماندار یزد

جلسه با رؤسای اتحادیه های اصناف ضروری شهرستان یزد برگزار شد.


به ریاست فرماندار یزد جلسه با رؤسای اتحادیه های اصناف ضروری شهرستان یزددرجهت اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد،به ریاست سید محمدرستگاری فرماندار یزد وبرخی ازمسئولین دستگاههای مربوطه جلسه مشترک باروسای اتحادیه صنف لبنیات،نانوا،گوشت فروشی ، میوه فروش و همچنین نماینده جایگاهداران فراورده های سوختی و مراکز تولید و عرضه ماسک و دستکش و... درسالن ولایت فرمانداری برگزار شد.
 در این جلسه فرماندار یزد خواستار لزوم رعایت نکات مرتبط بافاصله گذاری اجتماعی در این اصناف شدو بر برخورد قانونی درصورت بی توجهی اصناف مذکور تاکید کرد
.


آدرس کوتاه :