شناسه : 1447604

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان یزد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان یزد تشکیل و در خصوص برنامه های هفته کتاب در شهرستان یزد بحث و تصمیم گیری شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :