شناسه : 700174

جلسه انتخابات معتمدين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان يزد (گزارش تصويري)


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد ، جلسه انتخابات معتمدين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات رياست جمهوري شهرستان يزد به رياست عزيزا...سيفي فرماندار برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :