شناسه : 139056826
حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري

جشن مهر عاطفه ها در دبيرستان دخترانه شاهد افشار


صبح امروز مراسم مهر عاطفه ها در دبيرستان دخترانه شاهد افشار از ناحيه 2 آموزش و پرورش با حضور معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري،صبح امروز مراسم مهر عاطفه ها در دبيرستان دخترانه شاهد افشار از ناحيه 2 آموزش و پرورش با حضور "محمد علي جعفري"معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي فرمانداري برگزار شد.

گزارش تصويري اين مراسم در ذيل خبر مي باشد:


آدرس کوتاه :