شناسه : 158808201
با حضور فرماندار و نمایندگان مخابرات یزد صورت گرفت:

جانمایی دکل BTS روستاهای سیدمیرزا و دهنو


با حضور فرماندار و نمایندگان مخابرات یزد جانمایی دکل BTS روستاهای سیدمیرزا و دهنو صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، با نصب و راه اندازی این دکل های نسل جدید، شبکه مخابراتی در روستاهای سیدمیرزا و دهنو به G4 و بالاتر ارتقاء خواهد یافت.


آدرس کوتاه :