شناسه : 8300452
معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي فرماندار يزد خبر داد:

ثبت نام از متقاضيان همكاري در طرح سرشماري عمومي كشاورزي تا بيستم شهريور ماه


معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي فرماندار يزد از آغاز ثبت نام از متقاضيان همكاري در طرح سرشماري عمومي كشاورزي 93 خبر داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ افسانه شهابي پور در اين رابطه گفت: كار ثبت نام از متقاضيان همكاري در طرح سرشماري عمومي كشاورزي 93 از روز 11 شهريور ماه آغاز و تا روز پنج شنبه 20 شهريور ماه به مدت 10 روز ادامه خواهد داشت.

معاون برنامه ريزي ،‌اداري و مالي فرمانداري يزد افزود: دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم، توانايي كار با تبلت و داشتن حداقل 18 و حداكثر 45 سال از مهمترين شرايط براي همكاري در اين طرح است.

وي اظهار داشت: متقاضيان مي توانند با مراجعه به سايت استانداري يزد به نشاني  www.ostanyazd.ir  و يا پايگاه اطلاع رساني فرمانداري يزد به نشاني www.yazd.gov.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.

شهابي پور همچنين اضافه كرد: افراد نهايي براي همكاري در اين طرح پس از گذراندن دوره آموزشي و كسب حد نصاب امتياز در آزمون پاياني معرفي خواهند شد.

معاون برنامه ريزي ، اداري و مالي فرماندار يزد تصريح كرد: زمان اجراي سرشماري عمومي كشاورزي 1393 از تاريخ 1393/07/05 الي 1393/08/18 در تمام نقاط شهري و روستايي و خانوارهاي غير ساكن اجرا خواهد شد.

شايان ذكر است آخرين سرشماري عمومي كشاورزي در سال 1382 اجرا شده است.


آدرس کوتاه :