شناسه : 63210605
فرماندار يزد خبر داد:

ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي آغاز شد


فرماندار يزد گفت: همزمان با سراسر كشور ثبت نام از داوطلبان دوره دهم نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه يزد و اشكذر از روز شنبه 28 آذرماه آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " محمود شاكري شمسي " در همين رابطه اظهار داشت: در اجراي ماده 45 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و براساس ماده 21 آئين نامه اجرايي انتخابات مذكور فرآيند ثبت نام از داوطلبان نمايندگي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه يزد و اشكذر همزمان با سراسر كشور از صبح روز شنبه 28 آذرماه آغاز و تا روز جمعه 4 دي ماه به مدت 7 روز از ساعت 8 صبح لغايت 17 بعد از ظهر انجام مي شود.

فرماندار يزد افزود: ارائه اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن، اصل شناسنامه عكس دار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن، عكس جديد 4 × 3 ده قطعه ( ترجيحا با زمينه روشن)، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل كه معتبر باشد، اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي ، از مهمترين مدارك لازم هنگام ثبت نام مي باشد.

وي اضافه كرد: داوطلباني كه پست، مقام و مشاغل آنها مشمول استعفاي موضوع ماده 29  قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي باشد در موقع ثبت نام بايد اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا را ارائه دهند.

" شاكري شمسي " تصريح كرد: به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

  1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3-  ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

4-  داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

6-  سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي

7-  حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام

رئيس هيأت اجرايي دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: داوطلبان نمايندگي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي از التزام عملي به اسلام ، مذكور در بند (1) مستثني بوده و بايد در دين خود ثابت العقيده باشند .

" شاكري شمسي " همچنين اعلام كرد: هر دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي معادل يك مقطع تحصيلي فقط براي شركت در انتخابات محسوب مي شود .

فرماندار يزد در خصوص مدرك تحصيلي داوطلبان نيز گفت: بر اساس قانون تفسير ماده (28) كه در تاريخ 12/5/1390 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، مدرك معادل تحصيلي در هر مقطع تحصيلي مدركي است كه واجد ارزش استخدامي باشد.

وي در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9  قانون ياد شده هيچ يك از داوطلبان نمايندگي نمي توانند در بيش از يك حوزه انتخابيه خود را نامزد نمايند . در غير اينصورت نامزدي آنان كاملاً باطل و از شركت در انتخابات آن دوره مجلس محروم مي شوند.

" شاكري شمسي " در پايان افزود: همچنين به استناد ماده 46 قانون مذكور هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس مي توانند شخصاً و به صورت كتبي انصراف خود را به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه و يا وزارت كشور اعلام نمايند و عدول از انصراف هم پذيرفته نيست.
آدرس کوتاه :