شناسه : 696627
امام جمعه بخش مركزي يزد:


حجت الاسلام مدرسي در اين جلسه با بيان اينكه توليد امنيت وظيفه آحاد مردم   مسئولين است گفت: امنيت توسط خود مردم و مسئولين بايد ايجاد شود ولي حفظ امنيت خاصه توسط سه ارگان نيروي انتظامي ، دستگاه قضايي و نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي صورت مي پذيرد. امام جمعه بخش مركزي يزد با اشاره به حديثي از امام علي (ع) در خصوص اينكه هيچ نعمتي گواراتر از امنيت براي فرد و اجتماع نيست خاطرنشان كرد: مردم شريف در بحث امنيت از حساسيت خاصي برخوردار هستند و اين توقع از نيروهاي انتظامي مي شود كه با تمام تلاش در جهت تأمين امنيت ونظم در شهر و استان تلاش نمايند. وي افزود: شهرستان يزد بيش از 55 درصد جمعيت استان را در خود جاي داده است و علاوه بر آن مهاجرت پذيري ، حاشيه نشيني ، وجود اتباع بيگانه و ... همگي وظيفه فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان را در برقراري نظم و امنيت و برخورد با جرائم سنگين تر كرده است. حجت الاسلام مدرسي با تأكيد به اينكه امنيت داراي دو بعد رواني و بيروني است تصريح كرد: امنيت رواني مهمتر از امنيت بيروني شناخته مي شود كه بايد با بررسي قرار دادن پارامترهاي لازم در اين زمينه در جهت محقق شدن آن تمام توان و امكانات را به كار گيريم. امام جمعه بخش مركزي در ادامه با اعلام اينكه شهرستان يزد در انتخابات گذشته توانسته با لحاظ كيفي   در استان رتبه ي برتر را داشته گفت: بي شك نيروي انتظامي در محقق شدن اين مهم نقش بسزايي داشته و با برقراري تأمين امنيت مناسب اين انتخابات نيز به مانند گذشته سالم و باشكوه برگزار شد. حجت الاسلام مدرسي در پايان ضمن تقدير و تشكر از زحمات شبانه روزي پرسنل انتظامي شهرستان يزد تعامل و همكاري بيشتر با دستگاههاي اجرايي شهرستان را خواستار شد.  
یک خطا در زمان پردازش قالب رخ داده.
34630032
1## 
2## Velocity Transform Template 
3## 
4## All dynamic elements in a structure can be accessed as a Velocity variable. 
5## 
6## The given structure: 
7## 
8## <root> 
9##  <dynamic-element name="main-text" type="text_area"> 
10##   <dynamic-element name="sub-image" type="image"></dynamic-element> 
11##   <dynamic-element name="sub-text" type="text"></dynamic-element> 
12##  </dynamic-element> 
13##  <dynamic-element name="more-text" type="text_area"></dynamic-element> 
14##  <dynamic-element name="ms-list" type="multi-list"> 
15##   <dynamic-element name="chocolate" type="Chocolate"></dynamic-element> 
16##   <dynamic-element name="strawberry" type="Strawberry"></dynamic-element> 
17##   <dynamic-element name="vanilla" type="Vanilla"></dynamic-element> 
18##  </dynamic-element> 
19## </root> 
20## 
21## The dynamic element "main-text" can be accessed in the following ways: 
22## 
23## $main-text.getName()   - The name "main-text" 
24## $main-text.getData()   - The data in the article for main-text 
25## $main-text.getType()   - The type "text-area" 
26## $main-text.getChildren() - A collection with two nodes (sub-image and 
27##              sub-text) that can be used in the #foreach clause 
28## $main-text.getSiblings() - A collection of elements with the name 
29##              "main-text". This will only return more than one 
30##              element if this element is repeatable. 
31## 
32## One special accessor exists for elements of type "multi-list": 
33## 
34## $ms-list.getOptions() - A collection with up to three string entries 
35##             (chocolate, strawberry, or vanilla) that can be used 
36##             in the #foreach clause 
37## 
38## Another special accessor exists for elements of type "link_to_layout": 
39## 
40## $linkToPage.getUrl() - The URL that links to the selected page in the current 
41##            community, organization, etc. 
42## 
43## The variable $journalTemplatesPath can be used to include another Journal 
44## template, e.g. #parse ("$journalTemplatesPath/LAYOUT-PARENT") 
45## 
46## The variable $viewMode specifies which mode the article is being viewed in. 
47## For example, if $viewMode evaluates to "print", that means the user clicked 
48## the print icon to view this article. 
49## 
50 
51 
52$lead.getData() 
53</br> 
54$content.getData() 
آدرس کوتاه :