شناسه : 696057
فرماندار يزد:

توليدات معلولين در تحقق توليد ملي و خودكفايي كشور تأثيرگذار است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا... سيفي فرماندار ، فلاح زاده مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و چند تن از مسئولين از كارگاههاي توليدي معلولين بازديد نمودند.
فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي با بيان اينكه معلولين در عرصه هاي مختلف نشان داده اند كه با اراده قوي خود توان غلبه بر مشكلات و كمبودها را دارند و توانسته اند در ميدان هاي بزرگ به موفقيتهاي چشمگيري دست يابند گفت: معلولين جامعه اين شعار كه معلوليت محدوديت نيست را بارها ثابت نموده اند  وامروز از نزديك شاهد توانمندي هاي مختلف اين قشر عزيز در عرصه هاي گوناگون هستيم.

فرماندار با تأكيد به اينكه وجود كارگاههاي توليدي معلولين از جهات مختلفي داراي اهميت است خاطر نشان كرد وجود اين گونه كارگاهها زمينه را براي ارتقاي سطح كارآيي اين قشر فراهم مي كند كه مي تواند نقش بسزايي را در زندگي شخصي و اجتماعي آنان فراهم كند.

وي با اشاره به اينكه سال 91 با عنوان توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است افزود: بي شك توليدات معلولين در تحقق توليد ملي و خودكفايي كشور تأثيرگذار است و مي توان با افزايش اين گونه مراكز در جهت تحقق شعار مقام معظم رهبري گام برداريم.

در پايان سيفي ضمن تقدير و تشكر از كليه كساني كه در امر راه اندازي و اداره اين مراكز فعاليت دارند گفت: دستگاههاي ذيربط بايد با حمايت از اين افراد بستر لازم جهت گسترش اين كارگارهها را فراهم نمايند.

 

 

آدرس کوتاه :