شناسه : 51451610

توضیح در مورد خبر جلسه شوراي اداري شهرستان يزد


با توجه به پيگيري هاي دفتر نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد در خصوص تحريف سخنان حجه الاسلام و المسلمين رحماني در برخي از سايت ها اعلام مي دارد كه ايشان بنابر دعوت فرمانداري يزد براي سخنراني در جلسه شوراي اداري شهرستان در روز پنجشنبه مورخ 94/5/1 حضور بهم رساندند و در مباحث مطرح شده توسط ايشان،‌ ذكري از دولت خاص نشده بود. ضمناً فايل تصويري سخنراني ايشان نيز نزد روابط عمومي فرمانداري يزد موجود مي باشد.

با توجه به پيگيري هاي دفتر نماينده محترم ولي فقيه در استان و امام جمعه يزد در خصوص تحريف سخنان حجه الاسلام و المسلمين رحماني در برخي از سايت ها اعلام مي دارد كه ايشان بنابر دعوت فرمانداري يزد براي سخنراني در جلسه شوراي اداري شهرستان در روز پنجشنبه مورخ 94/5/1 حضور بهم رساندند و در مباحث مطرح شده توسط ايشان،‌ ذكري از دولت خاص نشده بود.

ضمناً فايل تصويري سخنراني ايشان نيز نزد روابط عمومي فرمانداري يزد موجود مي باشد.
آدرس کوتاه :