شناسه : 158722873

توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در کارگاههای کشور


راهکارهای مناسب برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محل کار

توصیه های عمومی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا در کارگاههای کشور 

.1 تهیه و تدارک بروشور و پمفلت های آموزشی تصویری به زبان ساده برای کارگران و توزیع در بین کارگران.
 2. اتخاذ تدابیر ویژهای برای تامین ماسکهای حفاظتی و دستکشهای متناسب برای کارگران با توجه به   محدودیتهای دسترسی موجود کارفرمایان .
3. استفاده از ماسکهای بهداشتی و دستکش در حین انجام کار متناسب با نوع مخاطرات و مواجهه محیط کار،
4 . اعمال نظارتهای لازم بر استفاده از ماسک و دستکش در محیطهای کار.
 5 . پیشگیری از دست دادن و مصافحه کارگران در شروع ساعات کاری و پایان ساعات کاری  .
6.کاهش میزان تجمعات و مکالمات بین کارگران .
7 . تعیین حداقل فاصله ایمن یک متر هنگام مکالمه کارگران،
8 . پیش بینی نحوه استفاده و ضدعفونی وسایل حفاظت فردی شامل دستکش، ماسک و یا سایر وسایل حفاظتی،
9 . پیشگیری از برگزاری هر گونه کلاسهای آموزشی گروهی و سایر تجمعات کارگری تا زمان رفع مشکل
10 . اتخاذ تدابیر آموزشی غیر تجمعی برای کارگران در نحوه مواجهه با ویروس کرونا به جهت آشنایی آنها با علائم ونشانه های بیماری و همچنین اتخاذ تدابیر لازم در زمان مواجه شدن با اولین علائم ناشی از این بیماری. 11.تامین مواد شوینده و بهداشتی در سرویسهای بهداشتی کارگران و آموزش نحوه رعایت موارد و مسایل  بهداشتی
12. تامین مواد ضد عفونی کننده دست در سالنهای تولید و دیگر قسمتها به جهت استفاده کارگران .
13 . تهیه و تدارک غذاها در ظروف یکبار مصرف و تحویل آنها به کارگران.
14. ضد عفونی کردن سرویسهای ایاب و ذهاب و کارگران قبل از سوار کردن کارگران و در پایان سرویس دهی.
15 . صدور مجوز و یا مرخصی با حقوق برای کارگران دارای بیماری زمینه ای،
 16 . اتخاذ تدابیر لازم برای درمان و یا استفاده از استعلاجی برای افراد بیمار به جهت کاهش میزان مواجهه سایر کارگران با این بیماری.
 17. در صورت امکان ضدعفونی تمامی اماکن مثل رختکنها، نمازخانه ها، رستوران ها، سرویسهای بهداشتی، نرده  ها و دستگیره ها و .... در کارگاهها.
  18. اتخاذ تدابیری برای دوش گرفتن کارگران بعد از اتمام اوقات کاری.
 19 . اتخاذ تدابیری برای شستشوی لباس کارگران در محل کارگاهها.
 20 . الزام کارگران به استفاده از راه پله بجای استفاده از آسانسور.
21 . اتخاذ تدابیری برای دفع بهداشتی و سریع زباله های تولیدی در کارگاه به طرق بهداشتی.
 22 . اتخاذ تدابیری برای کارگران در جهت گزارش خطرات بهداشتی شناسایی شده.
23  . برگزاری جلسات کمیته های ایمنی و حفاظت فنی با حضور حداقل افراد مورد نیاز. 
24 . پرداخت حقوق کارگران به صورت الکترونیک (تا حد امکان)
 25 . ممنوعیت استفاده از وسایل حفاظت فردی، مثل کلاه ایمنی و ... به صورت مشترک،
26 . در صورت امکان از تحویل دادن وسایل شخصی مثل خودکار و موبایل و امثالهم به دیگران خودداری گردد.
 27 . ضرورت استفاده از سیستمهای تهویه به صورت مداوم و کارآمد در داخل سالنهای کار، اطاقها و مکانهای  کوچک مثل رختکن و سرویس، 
28. تغییر ساختار سیستم حضور و غیاب کارگران از ثبت اثر انگشت به درج اسامی و دیگر طرق مطلوب،
29. ممنوعیت فعالیتهای ورزشی و سایر تجمعات غیر ضرور در کارگاه   .
30 . کنترل و شناسایی کارگران مشکوک به بیماری در بدو ورود به کارگاه.
آدرس کوتاه :