شناسه : 695595
فرماندار يزد:

توسعه كشاورزي در رشد و رونق اقتصاد ملي كشور تأثير بسزايي دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا... سيفي فرماندار در اولين جلسه توسعه بخش كشاورزي شهرستان گفت: كشاورزي در رونق و توسعه اقتصاد ملي كشور تأثير گذار است.
فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي در اين جلسه با بيان اينكه توسعه كشاورزي در رشد و رونق اقتصاد ملي كشور تأثير بسزايي دارد گفت: كشاورزي به عنوان كهن ترين فعاليت توليدي كه بشر براي خود ايجاد نموده است و به عنوان مهم ترين فعاليت اقتصادي همه كشورهاي جهان از گذشته تا كنون بوده است و امروزه توسعه بخش كشاورزي موجب توسعه و رونق اقتصادملي كشورها مي شود.

فرماندار با اشاره به نامگذاري امسال به عنوان "توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني " از سوي مقام معظم رهبري تصريح كرد: برای عملی شدن شعار امسال، نقش  مجموعه دولت دز پشتیبانی از تولیدات داخلی، و حمايت از سرمايه گذاران برجسته مي باشد و همچنين در بخش كشاورزي  با اجرايي شدن اين طرح مي توان  علاوه بر ایجاد نهضت عظیم اشتغالزایی نیز افزایش تولید ملی و توان اقتصادی مردم را به دنبال دارد.

وي با تأكيد به اينكه طرح توسعه بخش كشاورزي از بهترين خدمات دولت به مردم و از جايگاه ويژه اي برخوردار است خاطر نشان كرد: تشکیل تعاونی های کشاورزی، اشتغالزايي براي جوانان روستايي و هم چنين افراد فارغ التحصيل رشته هاي كشاورزي ، استقرار نظام بهره برداری و آموزش از مهم ترين ويژگيهاي اين طرح مي باشد كه تحول عظیم بخش كشاورزي را در آينده بدنبال خواهد داشت.

سيفي در پايان  از توسعه روستایی به عنوان مقدمه و بستر توسعه تولیدی نام برد و افزود: توجه به این مهم و رسيدن به اين هدف بزرگ نیازمند شناسايي ظرفيتها و موانع ، برنامه ريزي مناسب و تعامل ميان دستگاههاي اجرايي است.

دراين جلسه چند طرح توليدي كشاورزي مطرح شد و كليات آن به تصويب رسيد ، همچنين دراين جلسه مدير عامل آب منطقه اي در تأمين آب و سازمان جهاد كشاورزي در تخصيص زمين قول مساعد دادند.

آدرس کوتاه :