شناسه : 100259343
معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد:

توسعه صنعت گردشگري از اهداف مهم سند چشم انداز شهرستان است


معاون برنامه ريزي، اداري ومالي فرمانداري يزد گفت: با توجه به محدوديت هاي توسعه صنايع آلاينده در يزد، توسعه صنعت گردشگري به عنوان صنعت پاك يكي از اهداف بسيار مهم سند توسعه و چشم انداز شهرستان يزد است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، جلسه بررسي روند اجرايي اهداف توسعه صنعت گردشگري در سند چشم انداز و توسعه شهرستان در محل دفتر معاونت برنامه ريزي، اداري ومالي فرمانداري يزد تشكيل شد.

« مهدي حاج حيدري » در اين جلسه با اشاره به تهيه و تدوين سند توسعه و چشم انداز شهرستان يزد در سال هاي گذشته و ضرورت عملياتي ساختن آن اظهار داشت: رويكردهاي اين سند براساس اهداف و سياست هاي دولت تدبير و اميد و مجموعه مديريت استان مي باشد.

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد با بيان اينكه يكي از نكات برجسته تدوين اين سند استفاده از نظرات متخصصان و كارشناسان در حوزه مختلف بوده است افزود: ضروري است برای اجرايي نمودن اهداف سند چشم انداز توسعه شهرستان از نخبگان دانشگاهی، کارشناسان حوزه های مختلف و افراد مجرب دربخش های مختلف استفاده شود.

وي توسعه صنعت گردشگري به عنوان يك صنعت پاك را يكي از مهمترين رويكردهاي سند توسعه و چشم انداز شهرستان برشمرد و تصريح كرد: با توجه به محدوديت هاي شهرستان يزد به لحاظ وجود آب و آلايندگي هوا، توسعه صنعت گردشگري به عنوان يكي از صنايع سبز در دستور كار فرمانداري يزد قرار دارد.

حاج حيدري بر گسترش فعاليت هاي مربوط به ترويج، حفظ، احياء و حمايت از صنايع دستي يزد تأكيد كرد و ابراز داشت: با برنامه ريزي و استفاده مناسب از ظرفيت ها و پتانسيل موجود در زمينه گردشگري در شهرستان يزد مي توان به نتايج مطلوبي در بحث توسعه اين صنعت در استان و به ويژه شهرستان يزد دست پيدا كنيم.

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرمانداري يزد در پايان همچنين با اشاره به ثبت جهاني بافت تاريخي شهر يزد و آثار و ابنيه تاريخي كه به ثبت ملي رسيده است خاطرنشان كرد: با عنايت به ضرورت كار بايد به دنبال ارتقاء امكانات و زيرساختهاي موجود باشيم تا بتوانيم توسعه گردشگري يزد را با سرعت بيشتري به پيش ببريم.


آدرس کوتاه :