شناسه : 60527109
معاون برنامه ريزي،‌ اداري و مالي فرماندار يزد عنوان كرد؛

توجه داشتن به ظرفيت ها و محدوديت ها در سند چشم انداز توسعه شهرستان


معاون برنامه ريزي،‌ اداري و مالي فرماندار يزد در گفتگو با روابط عمومي فرمانداري يزد گفت: از ابتداي سال جاري اهداف و رويكردهاي سند چشم انداز شهرستان بر مبناي ظرفيت ها و محدوديت هاي يزد تدوين شده است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، " افسانه شهابي پور" مشارکت دستگاه ها و ادارات دولتی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرايي نمودن سند چشم انداز توسعه شهرستان را مهم عنوان کرد و افزود: برنامه ها و طرح های ادارات و نهادهاي شهرستان براساس رويكردهايي كه بر مبناي ظرفيت ها و محدوديت هاي شهرستان تعريف شده است، باشد.

معاون برنامه ريزي، اداري و مالي فرماندار يزد با اشاره به تهيه و تدوين سند توسعه و چشم انداز شهرستان يزد در سال هاي گذشته و ضرورت عملياتي ساختن آن تصريح كرد: اهداف سند توسعه و چشم انداز شهرستان يزد بايد براساس اهداف كلان دولت تدبير و اميد و مجموعه مديريت استان باشد.

" شهابي پور " در پايان با تأكيد بر استفاده از خردجمعي و بهره مندي از نظرات كارشناسان و متخصصين خاطرنشان كرد: برای اجرايي نمودن اهداف سند چشم انداز توسعه شهرستان يزد از نخبگان دانشگاهی، کارشناسان حوزه های مختلف و افراد مجرب دربخش های مختلف کمک گیری خواهد شد.
آدرس کوتاه :