شناسه : 36586338
بخشدار مركزي يزد تأكيد كرد؛

توجه به مباحث بهداشتي و زيست محيطي گلخانه ها


بخشدار مركزي خواستار توجه بيشتر به مباحث زيست محيطي گلخانه ها در روستاهاي بخش مركزي شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ در راستاي اجراي مصوبات شوراي بهداشت شهرستان در مورد وضعيت بهداشتي و زيست محيطي گلخانه هاي روستاهاي بخش مركزي يزد با حضور بخشدار مركزي، رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي، مركز بهداشت شهرستان، رئيس شوراي اسلامي بخش مركزي و دهياران بحث و تصميم گيري شد.

حسين عسكرزاده در اين جلسه خواستار رسيدگي بيشتر و اولويت قراردادن بحث سلامت و بهداشت در روستاهاي بخش مركزي شد و اظهار داشت: بخشداري مركزي، شوراهاي اسلامي و دهياران روستاها آماده هرگونه همكاري در راستاي بهبود وضعيت بهداشتي اين مناطق هستند.

وي با اشاره به اجراي مصوبات قبلي جلسات رسيدگي به امور گلخانه ها و بازديد هاي مشترك صورت گرفته افزود: تاكنون اخطارهايي به برخي از گلخانه داران صادر شده است و پرونده افرادي به كه نسبت به اين تذاكرات بي تفاوت بوده اند جهت رسيدگي بيشتر به مراجع قضايي ارسال شده است.

 بخشدار مركزي در ادامه ضمن تشكر از اقدامات نظام سازمان نظام مهندسي كشاورزي ،جهاد كشاورزي ، مركز بهداشت افزود: بايد با توجه به آغاز فصل تابستان و افزايش دماي هوا، نظارت بر واحدهاي توليد و گلخانه اي توسط كارشناسان مرتبط نيز افزايش يابد.

عسكرزاده در پايان بر لزوم ارسال گزارش تخلفات بهداشتي در منطقه توسط دهياران به دستگاه هاي نظارتي نيز تاكيد نمود.

در اين جلسه همچنين رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي ضمن ارائه گزارش از نحوه ي عملكرد در خصوص نحوه ي تمديد و صدور پروانه هاي گلخانه ،خواستار افزايش مشاركت مردمي در اين زمينه شد.

" محمدرضا دره زرشکی " رییس جهاد کشاورزی دهستان فهرج هم از تحت پوشش قرارگرفتن 100هكتار از گلخانه هاي بخش زيرنظر شبكه هاي مراقبين خبرداد و افزود: در اين طرح هر 7 هكتار زير نظر يك كارشناس (مسئول فني توليد) قرار مي گيرد.
آدرس کوتاه :