شناسه : 47316499
فرماندار يزد:

توجه به امر پيشگيري در حوزه كاري دامپزشكي مهم و ضروري است


فرماندار يزد در مراسم تكريم و معارفه سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان يزد گفت: در امر پيشگيري مديران باشد احاطه كافي را در رابطه با موضوع مورد نظر داشته و در موقعيت مناسب تشخيص دهند و براي عدم فراگيري آن در سطح جامعه تلاش نمايند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، مراسم تكريم و معارفه سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان يزد با حضور فرماندار، نماينده ولي فقيه و مديركل دامپزشكي استان در محل فرمانداري يزد برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين جلسه با بيان اينكه ارتقاء سطح بهره وري توسط يك مدير در سازمان از هنرهاي مديريت مي باشد افزود: مديران بايد با برنامه ريزي و انتخاب روش هاي مناسب حداكثر استفاده را از منابع مادي و معنوي محدود يك سازمان را داشته باشند.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه مديران شهرستان يزد هر اقدامي را بايد براساس برنامه ي سازماني خود به پيش برند اظهار داشت: هر اداره و نهادي در شهرستان يزد براي اينكه دچار روزمرگي نشود مكلف به ارائه برنامه براساس اهداف تعيين شده سازمان خود و شهرستان است.

وي با اشاره به مشكلات زيست محيطي و آلايندگي هاي موجود در شهرستان خاطرنشان كرد: متأسفانه در ساليان گذشته به دليل عدم توجه به بحث آمايش سرزمين برخي از صنايع آلاينده در كنار شهر يزد استقرار يافته اند كه در حال حاضر برخي از آن ها به عنوان يك چالش براي شهرستان يزد مطرح مي باشند.

" شاكري شمسي " اضافه كرد: در حال حاضر برنامه هاي توسعه شهرستان يزد براساس توجه به بهداشت و سلامت تدوين شده است و از اينرو به دنبال رفع مسائل ومشكلات آلايندگي و زيست محيطي در يزد هستيم.

عالي ترين مقام اجرايي شهرستان يزد توجه به امر پيشگيري را در حوزه كاري دامپزشكي مهم و ضروري دانست و خاطرنشان كرد: در امر پيشگيري مديران باشد احاطه كافي را در رابطه با موضوع مورد نظر داشته و در موقعيت مناسب تشخيص دهند و براي عدم فراگيري آن در سطح جامعه تلاش نمايند.

فرماندار يزد در بخشي ديگر از سخنان خود گفت: اعتماد مردم به محصولات دامي در محل هاي عرضه كالا يك سرمايه اجتماعي ارزشمند است، لذا ضروري است با تقويت بازرسي ها و نظارت نسبت به ارتقاء سطح اين اعتماد عمومي تلاش شود.

" شاكري شمسي " خواستار فراهم آوردن زمينه حضور و مشاركت مردم در برخي از پروژه ها شد و تصريح كرد: دولت به دنبال كاهش تصدي گري و اجراي برنامه ها و سياست هاي حاكميتي خود است كه با توجه به اين سياست شبكه دامپزشكي شهرستان نيز مي تواند شرايط حضور بخش غيردولتي در اجراي برخي طرح ها را فراهم نمايد.

فرماندار يزد در پايان با اشاره به وجود برخي از كانون هاي آلاينده در نقاط حاشيه اي شهر يزد اظهار داشت: در سال گذشته باهمت و جديت دستگاه ها از جمله شبكه دامپزشكي شهرستان مشكلات آلودگي اين مناطق مرتفع شد كه مورد حمايت مردم و ساكنان اين مناطق قرار گرفت.

در اين مراسم از زحمات و تلاشهاي چهار ساله " مهدي مطيعي " تقدير و " هادي زارع زرديني" به عنوان سرپرست شبكه دامپزشكي شهرستان يزد معرفي شد.


آدرس کوتاه :