شناسه : 700434
رئيس ستاد انتخابات شهرستان يزد:

تمامي شعب اخذ رأي مورد بازديد قرار گرفته است


به گزارش كميته تبليغات و اطلاع رساني ستاد انتخابات شهرستان يزد ، حسين عسكرزاده رئيس ستاد انتخابات شهرستان از بازديد كارشناسان از شعب اخذ رأي به منظور شناسايي مشكلات خبر داد.
رئيس ستاد انتخابات شهرستان يزد:

حسين عسكر زاده با بيان اينكه در اين دوره از انتخابات نيز مثل گذشته اكثر فرآيندهاي انتخابات بصورت رايانه اي و مكانيزه برگزار مي شود گفت: گروهي متشكل از كارشناس انتخابات ، نماينده هيأت نظارت و كارشناسان فناوري اطلاعات ستاد انتخابات شهرستان يزد با بازديد از شعب اخذ رأي مورد نظر امكانات سخت افزاري و نرم افزاري را مورد ارزيابي قرار داده اند.

رئيس ستادانتخابات شهرستان با اشاره به اين مطلب كه تمامي شعب اخذ رأي مورد بازديد  قرار گرفته است خاطر نشان كرد كه هدف اصلي از اين اقدام بررسي وضعيت عمومي ، فني و تجهيزات مورد نياز شعب و دسترسي هر چه بهتر مردم به شعب است كه برنامه ريزي هاي بعمل آمده توسط كميته فناوري اطلاعات و پشتيباني درصدد مرتفع نمودن موانع و مشكلات هستيم.

وي همچنين گفت: برنامه برگزاري يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا براساس جدول زمانبندي ابلاغي از سوي وزارت كشور و ستاد انتخابات استان پيش مي رود و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد.

عسكر زاده در پايان افزود : هدف عمده از برگزاري انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران مشاركت مردم در توسعه و پيشرفت كشور و تحقق مردم سالاري ديني كه مي توان با تكيه به قانون و قانون مداري به اين مهم دست پيدا كرد.

 

آدرس کوتاه :