شناسه : 697610
فرماندار يزد:

تكريم سالمندان و احترام ويژه به آنان از آموزه هاي اصيل فرهنگ اسلامي است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي فرماندار با گراميداشت روز جهاني سالمندان بر لزوم حل مشكلات آنان تأكيد كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين خصوص با بيان اينكه قرآن مجيد و سنت بارها بر لزوم احترام و رعايت حقوق سالمندان در جامعه تأكيد كرده است گفت: تكريم سالمندان و احترام ويژه به آنان از آموزه هاي اصيل فرهنگ اسلامي است و از همين رو بايد با فرهنگ سازي و استفاده از راهكارهاي اثر بخش اين فرهنگ را در سطح جامعه تقويت نماييم.

فرماندار احترام به سالمندان را احترام به فرداي خود آدمي دانست و افزود:

فرماندار با اشاره به روند رو به رشد جمعيت سالمندي و لزوم  حل مشكلات موجود آنان خاطر نشان كرد: ايجاد بستر مناسب براي مشارکت اجتماعي سالمندان ، فعال کردن سالمندان در برنامه ريزي ها، توسعه ارتباط بين نسل ها و ... از مهمترين راهكارها در جهت مرتفع نمودن معصلات اين دوره است.

وي با تأكيد به اينكه بايد به پتانسيل ها و تجربه هاي سالمندان بيشتر توجه شود تصريح نمود:اين بخش از نيروي انساني عظيم مي تواند با ارائه تجربيات خود كشور را بيش از پيش در مسير توسعه و پيشرفت همراهي كند.

سيفي در پايان  اجرايي شدن سند سالمندان و انجام وظايف دستگاهها طبق برنامه زمانبندي را ضروري دانست و اظهار داشت بايد با همفكري و تعامل مناسب بتوانيم مشكلات اين قشر از جامعه را مرتفع سازيم.

 

 

 

آدرس کوتاه :