شناسه : 162210626

تقدیر فرماندار ومعاونین فرمانداری یزد از پرسنل روابط عمومی فرمانداری به مناسبت روز جهانی ارتباطات وروابط عمومی
آدرس کوتاه :