شناسه : 158879238

تقدیر فرماندار از مدیران ارشد باشگاه مقاومت گلساپوش یزد


فرماندار یزد وشورای ورزش یزد از مدیران ارشد باشگاه مقاومت گلساپوش یزد تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، فرماندار یزد و شورای ورزش یزد در اولین نشست شورای ورزش یزد در سال 1399 به نمایندگی از گروه صنعتی گلساپوش صدرشیمی یزد ازحاج احمد عشقان ملک  رییس هیئت مدیره و حاج محمد عشقان ملک , مدیرعامل باشگاه به پاس بیش از یک دهه حضور تاثیرگذار و پرافتخار در ورزش کشور تقدیر و تشکر کردند.


آدرس کوتاه :