شناسه : 697470

تقدير معاون امور استان ها، مجلس و مشاركت هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از فرماندار يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي فرماندار از سوي سيد جواد سادات فاطمي معاون امور استان ها، مجلس و مشاركت هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور مورد تقدير قرار گرفت.

سيد جواد سادات فاطمي از تلاشهاي فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان يزد از برگزاري منظم و 100 درصدي جلسات انجمن كتابخانه در سال 90 تقدير كرد.

در بخشي ديگر از اين تقديرنامه معاون امور استانها ، مجلس و مشاركت هاي نهاد كتابخانه عمومي كشور بر ضرورت ارتقاي كمي و كيفي كتابخانه ها به عنوان پايگاه دانش افزايي  نهادينه نمودن فرهنگ مطالعه مفيد تأكيد كرده است.

آدرس کوتاه :