شناسه : 693785

تقدير معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از فرماندار يزد


محمد باقر ذوالقدر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از فرماندار يزد تقدير كرد.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، محمد باقر ذوالقدر معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه از حضور مؤثر فرماندار يزد دركارگاه علمي ، كاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم كه در اصفهان برگزار شد تقدير نمود.

وي در بخش از اين تقديرنامه آورده است از زحمات شما قدرداني و از خداوند سبحان سلامتي و توفيق خدمت شايسته در نظام جمهوري اسلامي ايران برايتان مسئلت دارم ، اميد است با همت و تلاش مضاعف و با همكاري و مشاركت فعال در جهت پيشگيري از وقوع جرم و ايجاد جامعه اي سالم موفق و مؤيد باشيد.

 

آدرس کوتاه :