شناسه : 699272

تقدير مشاور استاندار از روابط عمومي فرمانداري يزد


مشاور استاندار و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد از روابط عمومي فرمانداري يزد در زمينه همكاري با پرتال خبر استان در سال 91 تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، در دهمين نشست آموزشي مديران و كارشناسان روابط عمومي هاي دستگاههاي اجرايي از روابط عمومي فرمانداري يزد تقدير شد.

سيد عبدالمجيد قائم محمدي مشاور استاندارو دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان يزد با اهداء لوح تقدير از تلاشهاي مسئول و رابط خبر روابط عمومي فرمانداري يزد با پرتال خبري استان تقدير كرد.

مشاور استاندار در اين لوح آورده است: كاري كه براي رضاي خداوند منان باشد هيچ چيز جز رضاي او پاداش بندگانش نخواهد بود.

دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي  استان يزد در ادامه ضمن قدردانی از تلاش های روابط عمومی فرمانداري یزد آورده است: اکنون که در زمینه همکاری با پورتال خبر استان تلاش کرده  و در ارزیابی سالانه این مجموعه شایسته تقدیر شده اید همت والای شما را در انجام وظایف و رسالت مقدس اطلاع رسانی ارج می نهم.

لازم بذكر است در ارزیابی ها و بررسی های انجام شده از سوی اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداری یزد، روابط عمومی فرمانداري یزد رتبه ي برتر را در بخش همکاری با پورتال خبري استان را در سال 91 کسب کرد.

آدرس کوتاه :