شناسه : 26217684

تقدير رئيس شوراي عالي استان هاي كشور از فرماندار يزد


"غلامرضا بصيري پور" رئيس شوراي عالي استان هاي كشور از فرماندار يزد تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، رئيس شوراي عالي استان هاي كشور در اين تقديرنامه آورده است: به مصداق« من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق» برخود لازم مي دانم به نمايندگي از جامعه شورائيان از حمايت هاي بي دريغ حضرت عالي در زمينه تعامل و همكاري جهت تقويت نقش و جايگاه شوراهاي اسلامي شهر و روستا تقدير و تشكر به عمل آورم.

غلامرضا بصيري پور همچنين در پايان افزوده است: مزيد امتنان خواهد بود كه مراتب تقدير و تشكر اين جانب را به معاونين و مديران محترم ستادي و همچنين فرمانداران شهرستان هاي تابعه آن استان ابلاغ فرمايند.
آدرس کوتاه :