شناسه : 61119585

تقدير دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از فرماندار يزد


دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با اهداء لوح تقدير از تلاش هاي فرماندار يزد در گسترش امر كتاب و كتابخواني تقدير كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد،‌ " عليرضا مختارپور" در اين لوح تقدير آورده است:

شكوفايي و نوآوري در سايه ترغيت به مطالعه و تقويت بنيه علمي جامعه امكان پذير بوده و چه نيكو و پر بركت نفسي كه همدم كتاب باشد.

تلاش در عرصه های دانش و فرهنگ و همچنین کوشش در راستای تعالی و بالندگی جامعه نیکوترین پاداش برای شماست. بی شک حمایت وافرتان در گسترش امر کتاب و کتابخوانی، خشنودی و رضایت ایزد منان را به همراه خواهد داشت.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه افزوده است: اهتمام مستمر و تلاش های جناب عالی در برداشت گام های بلند و موثر در این راه، شایسته سپاس و تقدیر بوده، از خداوند منان توفیق روزافزون و سعادت و سلامت، برای جناب عالی مسئلت می نمایم.
آدرس کوتاه :