شناسه : 695365

تقدير اسحق صلاحي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي كشور از فرماندار يزد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، اسحق صلاحي به سبب خدمات ارزنده فرماندار يزد در همكاري با سازمان اسناد و كتابخانه ملي تقدير كرد.

اسحق صلاحي در اين تقدير نامه آورده است خرد ورزان اهل معرفت ، صاحبان اصلي دولت ماندگار در ساحت فرهنگ و گشايندگان راه انديشمندي و آزادگي اند و آنچه امروز در آسمان پيشينه اسلامي و ايراني ما مي درخشد،از انوار اين اختران جاويدان است.

وي در بخشي ديگر از اين تقدير نامه آورده است هماره بالندگي جوانه هاي هر فرهنگ را بايد از فرهيختگاني انتظار داشت كه صبر و عشق را توشه راه دشوار رسيدن به بلنداي روشن دانايي ساخته اند و در اين زمينه اصحاب تعقل و تحقيق سرمايه هاي بي بديل هر ملتي به شمار مي روند.

صلاحي درپايان از اهتمام ارزنده و كوشش هاي صادقانه فرماندار يزد در همكاري با سازمان اسناد و كتابخانه ملي تقدير و تشكر نموده است.

 

آدرس کوتاه :