شناسه : 159708598
اطلاعیه شماره 88 ستاد استانی مبارزه با کرونا

تعطیلی کامل مراکز آموزشی، برنامه های فرهنگی،اجتماعی، بوستانها و مراکز تفریحی، باشگاه های ورزشی پربرخورد، آرایشگاه های زنانه و غیره


آدرس کوتاه :