شناسه : 697260
فرماندار يزد:

تعاوني ها نقش مهمي در روند توسعه اقتصادي ايفا مي نمايند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد ، عزيزا...سيفي به مناسبت هفته تعاون نقش تعاوني ها را در روند توسعه اقتصادي مهم و اساسي دانست.
فرماندار يزد:

عزيزا... سيفي در اين خصوص گفت: در نظام جمهوری اسلامی مشاركت همگانی در عرصه های مختلف براي رسيدن  توسعه به عنوان یك اصل انكارناپذیر قابل قبول بوده است و در اين باره با توجه به اصل 44 قانوني اساسي نظام اقتصادی كشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسيم شده است.

 فرماندار افزود : تعاوني ها در فراهم آوردن امكانات ، استعدادها و ظرفيتهاي در بخش اقتصادي نقش برجسته اي دارند كه با گسترش آن مي توان زمينه رشد و توسعه اقتصادي را بيش از پيش فراهم كرد.

سيفي با اشاره به نام گذاری امسال به عنوان سال توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني  از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان كرد جايگاه تعاون و تعاونی ها به عنوان يكی از پايه‌های اقتصادی نظام مي تواند در تحقق شعار امسال تأثير گذار باشد.

وي تصريح كرد: آيه شريفه 'تعاونو علی البر و التقوی' مبين اين مطلب است كه براي تحقق اهداف تعاوني ها در سطح كلان اقتصادي بايد از همه ظرفيتهاي موجود در اين بخش استفاده نماييم كه اين امر مستلزم تعامل و همفكري همه دستگاههاي ذيربط است.

سیفی در پایان ضمن گرامیداشت هفته تعاون از همه مسئولین ذیربط خواست تا با بستر سازی مناسب زمینه را برای افزایش روحیه تعاون در بین مردم فراهم کنند.

آدرس کوتاه :