شناسه : 696727
فرماندار يزد:

تعامل دستگاه ها در توسعه بخش كشاروزي لازم و ضروري است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، عزيزا...سيفي فرماندار در معيت جلالوندي مدير كل حفاظت محيط زيست استان از مجتمع گلخانه اي روستاي سيد ميرزا بخش مركزي يزد بازديد كرد.
فرماندار يزد:

عزيزا...سيفي در اين بازديد با بيان اينكه توسعه بخش كشاورزي زمينه رشد و توسعه همه جانبه شهرستان را فراهم خواهد كرد افزود: برنامه ريزي و تعامل مناسب دستگاههاي ذيربط در اين زمينه ضروري و لازم است.

فرماندار گفت: با توجه به سطح توليد و زير كشت محصولات گلخانه اي در شهرستان يزد ، ساماندهي و ايجاد مجتمع گلخانه اي با استفاده از ظرفيتهاي موجود منطقه اي بسيار مهم و تأثيرگذار است.

در ادامه جلالوندي مديركل حفاظت محيط زيست استان با اشاره به عدم رعايت مسائل بهداشتي توسط برخي از واحدهاي گلخانه اي در دفع ضايعات و فرآوري كودهاي دامي مصرفي تصريح كرد: با توجه به موضوع روند بررسي جديد استعلامات با رعايت ضوابط عمومي استقرار صنايع و واحدهاي توليدي مصوب هيئت وزيران، بررسي ، بهسازي و ساماندهي واحدها براي حفظ وضع موجود و نظارت بر توسعه در كنار توسعه صنايع جنبي مورد نياز ضروري است.

در اين بازديد مقرر گرديد: با توجه به فاصله موجود از بافت مسكوني و پتانسيل هاي فراهم شده براي تمركز واحدهاي توليد سبزي و صيفي در بيرون رفت از روستا ، صدور مجوز در مجتمع طراحي شود.

همچنين جلسه ي مشتركي با حضور نمايندگان محيط زيست و جهاد كشاورزي در خصوص تهيه شيوه نامه رعايت ضوابط عمومي استقرار جهت صدور مجوز تأسيس از سوي جهاد كشاوورزي تدوين و ارائه گردد.

 

آدرس کوتاه :