شناسه : 56150610
فرماندار يزد:

تصمیم گيري بدون در نظر گرفتن شرايط و موقعيت موضوع به نتيجه نخواهد رسيد


فرماندار يزد در نشست هم انديشي انتقال تجربه در راستاي تدوين اصول و برنامه ريزي شهر يزد گفت: تصمیم گيري بدون در نظر گرفتن شرايط و موقعيت موضوع ، به نتيجه نخواهد رسيد و قطعاً محکوم به شکست است.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، نشست هم انديشي انتقال تجربه در راستاي تدوين اصول و برنامه ريزي شهر يزد با حضور معاون تعاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، فرماندار يزد، اعضاي شوراي اسلامي شهر، شهردار فعلي و شهرداران سابق يزد و مديرعامل سازمان هاي وابسته به شهرداري برگزار شد.

" محمود شاكري شمسي " در اين نشست با بيان اينكه بحث پيرامون هر موضوعي نيازمند توجه به جايگاه و موقعيت آن موضوع است افزود: تصمیم گيري بدون در نظر گرفتن شرايط و موقعيت موضوع  به نتيجه نخواهد رسيد و قطعاً محکوم به شکست است.

فرماندار يزد اظهار داشت: شهر يزد داراي ويژگي هاي منحصر به فردي كه بعضاً در بسياري از موارد كم نظير و يا بي نظير است.

وي با اشاره به اينكه شهر يزد در سطح توسعه يافته است تصريح كرد: توسعه يافتگي هر شهري در سطح بيانگر اين موضوع است كه خدمات ارائه شده به مردم توسط شهرداري هزينه هاي بيشتري را در پي دارد.

" شاكري شمسي " اضافه كرد: به دليل اقليم خشك شهر يزد نيز هزينه هاي نگهداري و ايجاد فضاهاي سبز نسبت به ديگر نقاط كشور نيز با هزينه هاي زيادي روبرو است.

فرماندار يزد با تأكيد به اينكه بايد به دنبال افزايش مشاركت مردم در زمينه هاي مختلف باشيم خاطرنشان ساخت: شهرداري يك نهاد عمومي غير دولتي است كه با توجه به درآمدهاي كسب شده از سوي مردم، هزينه مي كند.

وي افزود: پرداخت به موقع عوارض از سوي مردم مي تواند زمينه را براي ارائه خدمات بهتر از سوي شهرداري به مردم فراهم نمايد كه متأسفانه در اين خصوص برخي از شهروندان در پرداخت عوارض مشاركت كمرنگي را دارند.

فرماندار يزد ساخت و سازهاي غير مجاز را به عنوان يكي از مهم ترين مشكلات شهر يزد برشمرد و اظهار داشت: در برخي از معابر اصلي در شهر يزد برخي از افراد بدون كسب مجوزهاي لازم و شبانه اقدام به ايجاد بناهاي غير استاندارد مي كنند.

" شاكري شمسي " همچنين تخليه نخاله هاي ساختماني در مناطق مختلف شهر و عدم وجود نما و منظر شهري در شهر يزد را به عنوان ديگر مشكلات عمده اين شهر دانست و ابراز داشت: شهرداري به عنوان متولي بحث مديريت شهري بايد در رفع اين معضلات راهكارهاي عملياتي ارائه نمايد.

در اين نشست هر يك از اعضاي به ارائه نقطه نظرات خود در مباحث مربوط به مديريت شهري و ارائه خدمات مناسبتر به شهروندان مطالبي را ارائه نمودند.


آدرس کوتاه :