شناسه : 702964

تشييع و خاكسپاري شهيد گمنام همزمان با شهادت امام موسي كاظم(ع)


پيکر پاک يک شهيد گمنام همزمان با شهادت امام موسي کاظم(ع)و سالگرد شهداي هفتم تير با تشييع پرشکوه مردم دارالعباده و دارالعلم يزد در پرديس دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد به خاک سپرده شد

آدرس کوتاه :