شناسه : 158766009
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری:

️تداوم گندزدايي وضد عفوني كردن معابرشهري


معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری دربازديدسرزده ازعمليات ضد عفوني كردن معابریزد وشاهدیه از تداوم گندزدايي وضد عفوني كردن معابرشهري خبرداد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد: این بازدیدكه با همراهي سيدمحمد رستگاري فرماندار يزدو یزدواعضای کمیته بهداشت ستاد مقابله با کرونا انجام گرفت بر نحوه گندزدایی و ضد عفونی توسط تیم های ضد عفونی کننده در شاهدیه ویزد بازديدبعمل آمد.

محسن صادقیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری يزد دراين بازديد از تداوم ضدعفوني كردن معابرخبرداد وبيان داشت :بابرداشته شدن محدويت هاي رفت وآمد شهروندان موضوع بهداشت محيط و رعايت فاصله گذاري اجتماعي هوشمند بايد بيشتر در دستور كار مسئولين و مردم قرارگيردوماتمام تلاش خودرا خواهيم كرد كه گند زدايي و ضد عفوني كردن سطح شهر به بهترين نحو انجام شود .

همچنين سید محمدرستگاری فرماندار یزد نیز از زحمات بسیجیان بویژه بسیجیان شاهدیه قدردانی کرد وگفت: همدلی وهمکاری تمام دستگاه های اجرایی ودولتی درگیر در این امر همراه با بسیج ونیروهای داوطلب مردمی و... یک تیم بسیار قدرتمندی را بوجود آورده که باید این انسجام برای همیشه تداوم یابدواز تجربیات شرایط حاضرحداکثر استفاده رابرای  بحران هاي آتی  بکار ببریم.


آدرس کوتاه :