شناسه : 157719403

تجلیل از سادات فرمانداری به مناسبت عید غدیر خم


به مناسبت عید غدیر خم از سادات کارکنان فرمانداری تجلیل شد.


آدرس کوتاه :