تبلیغات زودهنگام تخلف انتخاباتی است

عضو هیات بازرسی انتخابات یزد گفت: تبلیغات زودهنگام، هزینه‌های خارج از عرف، هزینه برای خرید رأی ، تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود که تا پایان انتخابات رصد خواهد شد.

عضو هیات بازرسی انتخابات یزد گفت: تبلیغات زودهنگام، هزینه‌های خارج از عرف، هزینه برای خرید رأی ، تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود که تا پایان انتخابات رصد خواهد شد.

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری شهرستان یزد، سعید پرویزی عضو هیات بازرسی انتخابات یزد، گفت:تبلیغات زودهنگام، هزینه‌های خارج از عرف، هزینه برای خرید رأی و استفاده از امکانات، اموال، خودرو و جایگاه‌های دولتی تخلفات انتخاباتی محسوب می‌شود که تا پایان انتخابات رصد خواهد شد.

او ادامه داد:مردم در صورت مشاهده تخلفات انتخاباتی می‌توانند موارد را به ستاد انتخابات و هیأت نظارت انتخابات گزارش دهند.

این مقام مسئول گفت: مدیران دستگاه‌های اداری نباید برای هیچ نامزدی از طریق استفاده از بیت المال و جایگاه‌های دولتی و اداری تبلیغات کنند.

پرویزی با اشاره به اینکه صحت و سقم گزارش‌ها و شکایات رسیده از سوی مردم بررسی و به نسبت نوع تخلف انتخاباتی پیگیری انجام می‌شود،گفت: سه دستگاه نظارتی اعم از هیأت نظارت شورای نگهبان، هیأت بازرسی انتخابات شهرستان و هیأت اجرایی به عنوان معتمدین مردم فعال هستند تا از چندین مسیر نظارت‌ها صورت گیرد و پوشش کامل نظارتی انجام شود.

نتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوم اسفند ماه  به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.