تاکید فرماندار بر نظم و انضباط در انتخابات مجلس

فرماندار یزد گفت: مجریان برگزاری انتخابات باید ضمن پایبندی به اصل بی طرفی و امانتداری، شفافیت و قانونمندی را محور انجام امور قرار دهند.

فرماندار یزد گفت: مجریان برگزاری انتخابات باید ضمن پایبندی به اصل بی طرفی و امانتداری، شفافیت و قانونمندی را محور انجام امور قرار دهند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ، "سیدمحمدرستگاری "در جمع عوامل پشتیبانی ستاد انتخابات شهرستان یزد با اشاره به ضرورت برخورد مناسب و داشتن سعه صدر با عوامل اجرایی ، افزود: تامین نظم وانضباط در فرآیند انتخابات مهم و حیاتی است و این کار با بهره گیری از افراد آموزش دیده حوزه های انتخاباتی دور از انتظار نیست.

وی متذکر شد : تلاش  دستگاه های اجرایی ، نظارتی و امنیتی استان برای برگزاری انتخابات سالم و در شان نظام آماده است.

رستگاری مدیریت زمان و هماهنگی وسایل نقلیه عوامل پشتیبانی را با اهمیت خواند و گفت : آشنایی کامل بامحل شعب اخذ رای ، داشتن شماره همراه عوامل و پرهیز از سهل انگاری اهمیت بسزایی دارد.

وی تصمیم گیری و مدیریت صحیح در رویارویی با عوامل غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد:صبر وحوصله ، سعه صدر ، آرامش و نظم و ایجاد امنیت در انتخابات توسط عوامل پشتیبان مهم است.