شناسه : 14293588
مسئول روابط عمومی فرمانداری یزد خبر داد:

بیستم آبان ماه آخرین مهلت تحویل روزنامه دیواری طرح سرشماری عمومی کشاورزی


مسئول روابط عمومی فرمانداری یزد گفت: آخرین مهلت تحویل روزنامه دیواری طرح سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان یزد بیستم آبان ماه می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد، محمد سجاد کلمبو با اشاره به نقش تأثیرگذار مدارس و دانش آموزان در اجرای صحیح طرح سرشماری عمومی کشاورزی افزود: با توجه به اهمیت مشارکت دانش آموزان در اجرای این طرح با همکاری ستاد سرشماری استان و شهرستان و همچنین اداره کل آموزش و پرورش روزنامه دیواری با موضوع سرشماری آماده و در هفته اول آبان ماه در اختیار مدارس نواحی یک و دو شهرستان قرار گرفته است.

متصدی روابط عمومی و تبلیغات ستاد سرشماری عمومی کشاورزی شهرستان گفت: دانش آموزان فقط تا بیستم آبان ماه فرصت دارند با تکمیل و تحویل آن به نواحی مربوطه در مسابقه روزنامه دیواری سرشماری عمومی کشاورزی شرکت کنند.

وی در پایان ابراز داشت: به روزنامه دیواری های برتر جوایزی از طرف ستاد سرشماری عمومی کشاورزی استان اهداء خواهد شد.


آدرس کوتاه :