شناسه : 136072108

بوي ماه مهر مي آيد


با حضور سرپرست فرمانداري و مديركل آموزش و پرورش استان يزد، مراسم نمادين و آغازين غنچه هاي حسيني در پيش دبستاني دخترانه سراي دانش نو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد عباس حيدري به همراه دانافر مديركل آموزش و پرورش استان، در مراسم نمادين و آغازين غنچه هاي حسيني در دبستان دخترانه سراي دانش نو ناحيه يك شركت كرد و ضمن نواختن زنگ آغاز سال تحصيلي از فضا سازي و امكانات رفاهي آموزشي اين دبستان نيز بازديد كرد.

گزارش تصويري در ذيل خبر مي باشد:


آدرس کوتاه :