شناسه : 128435135
جعفري معاون سياسي و اجتماعي فرماندار يزد:

به همت مردم محله سرجمع يزد ، سازمان مردم نهاد و خيريه ابا عبدالله الحسين محله سرجمع يزد مجوز فعاليت خود را از فرمانداري يزد دريافت كرد


نشست صميمي فرماندار و معاون سياسي و اجتماعي فرماندار با اعضاي سازمان مردم نهاد و خيريه محله سرجمع يزد در محل فرمانداري يزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در اين نشست ، چهل و يكمين سازمان مردم نهاد فعال در حوزه اجتماعي شهرستان يزد - خيريه ابا عبدالله الحسين محله سرجمع يزد - با هدف شناسايي و ارائه خدمات مشاوره حقوقي و تحصيلي ، آموزش مهارتهاي زندگي ، تامين جهيزيه ، تامين هزينه هاي تعميرات منازل بافت قديم و همچنين تامين معيشت نيازمندان اين محله ، مجوز فعاليت خود را از فرماندار يزد دريافت كرد. جعفري معاون سياسي و اجتماعي فرماندار در اين جلسه اظهار داشت: سمنها حلقه اتصال دولت و جامعه بوده وهستند البته در اين راستا سمنهاي محله اي به دليل شناخت محيطي و اجتماعي كه از اهالي محله خود دارند اثربخشي بيشتري در تمام سطوح دارند و ميتوانند ممد دستگاه هاي حمايتي دولتي در كمك رساني هر چه بهتر به نيازمندان و اقشار آسيب پذير باشند.

وي با بیان شمايي از فعاليت هاي محله اي در ايام گذشته و نقش و جايگاه  معتمدين محل در اعتماد سازي و امداد به نيازمندان ، تصريح كرد: امروزه با تشكيل و اشاعه چنين سازمانهاي مردمي و خودجوش در سطح محلات مي توان به اين فعاليتهاي انسان دوستانه و مهرآميز سامان بخشيد .


آدرس کوتاه :