شناسه : 159207143

به مناسبت هفته دولت و روز پزشک :تجلیل فرمانداریزد از رییس بیمارستان دکتر مرتاض وجمعی ازپزشکان این بیمارستان


به مناسبت روز پزشک فرمانداریزد از رییس بیمارستان دکتر مرتاض وجمعی ازپزشکان این بیمارستان تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری یزد ؛ سید محمد رستگاری فرماندار یزد بمناسبت یکم شهریور ماه  سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و بزرگداشت مقام پزشک ، با حضور در بیمارستان دکتر مرتاض  ضمن تبریک روز پزشک به جامعه پزشکی ، با پزشک برجسته ونامدار یزدی دکتر حاجب مرتاض رییس بیمارستان وجمعی ازپزشکان دیدار و از تلاشها وزحمات آنها تشکر وقدردانی کرد.


آدرس کوتاه :