شناسه : 138852517
معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري؛

به بررسي عملكرد دهياريهاي بخش مركزي يزد و شركت تعاوني همياري دهياريهاي اين بخش پرداخت


در اين جلسه معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري ضمن ديدار با بخشدارمركزي، دهياران و اعضاي شركت تعاوني همياري دهياريهاي بخش مركزي، گزارش عملكرد دهياريها و اين شركت را مورد بررسي قرار داد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد، در ابتداي اين نشست "حيدري "سرپرست فرمانداري ضمن خيرمقدم به دهياران و معرفي "آقايي" معاون جديد هماهنگي امور عمراني به اعضاي جلسه ، تعامل و همكاري سازنده مابين دهياران و اعضاي شركت تعاوني همياري دهياريها و هماهنگي با بخشداري و فرمانداري و پاسخگو بودن در برابر اقدامات و اهداف را خواستار شد.

در ادامه"آقايي" برنامه هاي حوزه عمراني فرمانداري را تبیین و پس از بررسی عملكرد شركت تعاوني همياري دهياريهاي اين بخش و همچنين دهياران روستاهاي تابعه بخش مركزي ، بر لزوم همكاري و تعامل دهياران با اعضاي شركت تعاوني در پيشبرد اهداف و افزايش بهره وري از اعتبارات اندك دهياريها تاكيد نمود.

"محمد جواد برزگر" بخشدار مركزی نیز ضمن ارائه بیوگرافی مجملی از بخش مركزي و روستاهاي تابعه و پتانسيلها و قابليتهاي بخش ، به معرفي دهياران و اعضاي شركت تعاوني همياري دهياريهاي بخش مركزي پرداخت و گزارشي از عملكرد هر يك از دهياريها ارائه نمود.


آدرس کوتاه :