شناسه : 153581906
فرمانداريزد:

به‌زودی بازارچه توانمندي بانوان برگزار می‌شود


فرمانداريزدگفت :به مناسبت اعياد شعبانيه به‌زودی بازارچه توانمندي بانوان در محله حسن‌آباد يزد با همكاري ادارات شهرستان برگزار می‌شود .

فرمانداريزدگفت :به مناسبت اعياد شعبانيه به‌زودی بازارچه توانمندي بانوان در محله حسن‌آباد يزد با همكاري ادارات شهرستان برگزار می‌شود .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري يزد؛"سيد محمد رستگاري" در جلسه هماهنگي برگزاري بازارچه بانوان كه با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرماندار ,معاون برنامه ريزي وتوسعه فرماندار ، بخشدار مركزي و مسئولين ذيربط و جمعي از بانوان فعال شهرستان برگزار شد بيان داشت :

به‌زودی بازارچه توانمندي بانوان در محله حسن‌آباد يزد برپا می‌شود و هدف اصلي برگزاري  اين بازارچه  بها دادن، ارتباط و جلب مشاركت اجتماعي مردم به‌ویژه در حوزه بانوان با همكاري دستگاه‌های اجرايي و توان فكري همه می‌باشد .

سيد محمد رستگاري همچنين بر لزوم نظم،فضاسازی و غرفه بندي مناسب در  اين بازارچه تأکید کرد و افزود:، باید برنامه محور حرکت کنیم و دستگاه‌ها هماهنگ شوند و از توان مجموعه استان براي كارهاي شاخص در شهرستان  استفاده شود.

فرماندار یزد با اشاره به حضور ميداني وتوانمندي و نقش موثر بانوان  در برگزاری برنامه‌های شهرستان  در ادامه گفت :برگزاري بازارچه توانمندي بانوان در محله حسن‌آباد  شروعي براي ادامه كار در ديگر محلات و روستاهای شهرستان با مشاركت و همکاری مردم و بانوان منطقه می‌باشد و دستگاه‌های اجرايي بايد تسهيل گر برنامه‌های مردمي باشند و اصل مهم در اجراي اين برنامه‌ها نتيجه كار باشد .


آدرس کوتاه :